Overblijven

Kinderen hebben de mogelijkheid om op school over te blijven. In de lokalen houdt een overblijfouder toezicht. Na het eten wordt bij mooi weer buiten gespeeld, terwijl bij slecht weer de kinderen zich binnen kunnen vermaken. Ook tijdens het spelen buiten of binnen houden de overblijfouders toezicht (tot 13.00 uur).

Er wordt gewerkt met het gele en rode kaartensysteem. Het doel hiervan is om ongewenst gedrag te voorkomen. De overblijfmoeders gaan uit van een positieve benadering met complimenten richting de kinderen. Wanneer er echt sprake is van wangedrag richting de overblijfouder of naar andere kinderen dan wordt er een gele kaart gegeven. De leerkracht neemt contact op met de ouders. De kaart gaat mee naar huis, wordt door de ouders ondertekend en de volgende dag weer mee naar school gegeven. Na 3 gele kaarten komt er een rode kaart. Het kind mag dan een maand niet overblijven.
Elk schooljaar starten we opnieuw.
Het doel hiervan is dat we een systeem en handvat hebben wanneer er iets mis gaat. Zodat er tijdig, samen met de ouders en het kind maatregelen genomen kunnen worden om dit ongewenste gedrag te voorkomen. Maatwerk is hierbij belangrijk, het ene kind is tenslotte het andere niet! Wij gaan hier zorgvuldig mee om.

Iedereen die overblijft ( dus ook als het incidenteel is) koopt een kaart à € 30,00. De kaart blijft geldig zolang een kind op school zit en een eventueel restant wordt bij het verlaten van de school uitbetaald.
U kunt het overblijfgeld overmaken op:
Bankrekening
NL75RABO 0308 7240 97 tnv St/ Vrienden OBS 't Spectrum

Onder vermelding van de naam en groep van uw kind.