Missie en visie


Missie  
Dit is onze school: OBS ‘t Spectrum.
Wij willen, dat de kinderen en hun ouders zich bij ons goed voelen en dat iedereen weet: “Ik ben welkom!”.
Onze leerlingen leren met veel plezier, ontdekken wat ze interessant vinden, wat hun talenten zijn en waar ze in geloven. Daarbij leren zij hun eigen doelen te stellen en leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Hun tablet is daarbij een belangrijk hulpmiddel.
Zo wordt ieder kind, gesteund door ouders en leerkrachten, in staat gesteld om op basis van vertrouwen, veiligheid en respect met plezier te bouwen aan de toekomst.
 
Onze school is een openbare school. Je mag bij ons jezelf zijn, zeggen wat je vindt en wat je gelooft. Dat mag elk kind en elke leerkracht, want zo leren we van elkaar.
 
Zo krijgt ieder kind bij ons de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, om kansen te grijpen en om een gelukkig kind te zijn. Zo weet ieder kind bij ons: “Ik ben welkom!”
 
Visie      
We bieden de kinderen naar vermogen optimale ontwikkelingskansen op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied.
We stimuleren de kinderen te werken aan zelfstandig functioneren, waarbij rekening wordt gehouden met de eigenheid van het kind.
We kunnen werken in een veilige en plezierige sfeer, omdat duidelijke, positief opgestelde regels zorgen voor rust, regelmaat en orde in onze school.
We vinden de inbreng en betrokkenheid van de ouders heel belangrijk.
Laagdrempeligheid en kleinschaligheid zorgen voor een open en vertrouwde sfeer, zodat we op basis van gelijkwaardigheid kunnen communiceren.
                      
Tot slot
We geven les aan de hand van het Activerende Directe Instructiemodel (ADIM).
We stimuleren de kinderen tot samenwerken door coöperatieve leer- en werkvormen én zelfstandig werken.
We beschikken over een eigen orthopedagoog, die ingezet wordt in geval van leerproblematiek tot hoogbegaafdheid.
We kunnen specialisten inzetten vanuit het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht.
We trainen de zelfstandigheid van de leerlingen in de groepen 1 t/m 8.
De leerlingen werken zelfstandig met behulp van o.a. hun eigen tablet (www.snappet.nl).